කාර්යාල වේලාවන් දීර්ඝ කිරීම

වාහන දඩ මුදල් ගෙව්ම් හා අනෙකුත් ගෙවිම් සඳහා තෝරාගත් තැපැල් කාර්යාල විවෘතව තබන වේලාවන් දීර්ඝ කර ඇත. එම තැපැල් කාර්යාල පහත පරිදි වේ.

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 08-00 සිට ප.ව. 09-00 දක්වාත් සති අන්තයේ දී පෙ.ව. 08-00 සිට ප.ව. 04-00 දක්වාත් මධ්‍ය තැපැල් හුවමාරුව තැපැල් කාර්යාලය සියළු කවුළු සේවාවන් සඳහා විවෘතව පවතී

07.00පෙ.ව 9.00ප.ව

01 කුරුණෑගල
02 මාතර
03 රත්නපුර
04 අනුරාධපුර
05 මහනුවර
06 බත්තරමුල්ල
07 යාපනය
08 බදුල්ල

07.00පෙ.ව 8.00ප.ව

01 කොළඹ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය
02 හෝමාගම
03 අවිස්සාවේල්ල
04 මතුගම
05 පානදුර
06 කලුතර
07 හොරණ
08 පෑලියගොඩ
09 නිට්ටඹුව
10 ගම්පහ
11 මීගමුව
12 පුත්තලම
13 හලාවත
14 මාහෝ
15 කුලියාපිටිය
16 නිකවැරටිය
17 ඇල්පිටිය
18 අම්බලන්ගොඩ
19 ගාල්ල
20 අම්බලන්තොට
21 තංගල්ල
22 හම්බන්තොට
23 කෑගල්ල
24 යටියන්තොට
25 පැල්මඩුල්ල
26 ඇඹිලිපිටිය
27 බලන්ගොඩ
28 හබරණ
29 පොලොන්නරුව
30 මැදවච්චිය
31 තඹුත්තේගම
32 ගම්පොල
33 මාතලේ
34 දඹුල්ල
35 ගිනිගත්හේන
36 නුවරඑළිය
37 ත්‍රිකුණාමලයන
38 වාලච්චේන
39 කන්තලේ
40 කල්මුනේ
41 අම්පාර
42 මහඔය
43 වව්නියා
44 කිලිනොච්චිය
45 මන්නාරම
46 තණමල්විල
47 වැල්ලවාය
48 මොණරාගල
49 සියඹලාණ්ඩුව
50 බණ්ඩාරවෙල
51 මහියංගණය
52 කතරගම