මීළඟ මුහුදු තැපෑල වසන දිනයන්

පෙබරවාරි- 2019

S/N
ගමනාන්ත රට
වසන දිනය
1
දකුණු අප්‍රිකාව සහ අනෙකුත් අප්‍රිකානු රටවල්
12.02.2019
2
ඕස්ට්‍රෙිලියාව
ඕස්ට්‍රෙිලියාව(2nd Shipment)
12.02.2019
26.02.2019
3
කැනඩාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
07.02.2019
4
ප්‍රංශය
12.02.2019
5
ජර්මනිය
18.02.2019
6
නෙදර්ලන්තය
18.02.2019
7
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය හා භූතානය
07.02.2019
8
ඩුබායි
22.02.2019
9
මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, නවසීලන්තය, පිලිපීනය සහ තායිලන්තය
18.02.2019
11
හොංකොං
22.02.2019
11
ජපානය
ජපානය(2nd Shipment)
12.02.2019
26.02.2019
12
එක්සත් රාජධානිය
22.02.2019
13
මාලදිවයින
22.02.2019
14
ඇතන්ස්
26.02.2019