මීළඟ මුහුදු තැපෑල වසන දිනයන්

නොවැම්බර් – 2018

S/N
ගමනාන්ත රට
වසන දිනය
1
දකුණු අප්‍රිකාව සහ අනෙකුත් අප්‍රිකානු රටවල්
15.11.2018
2
ඕස්ට්‍රෙිලියාව
ඕස්ට්‍රෙිලියාව(2nd Shipment)
12.11.2018
23.11.2018
3
කැනඩාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
08.11.2018
4
ප්‍රංශය
15.11.2018
5
ජර්මනිය
19.11.2018
6
නෙදර්ලන්තය
19.11.2018
7
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය හා භූතානය
08.11.2018
8
ඩුබායි
08.11.2018
9
මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, නවසීලන්තය, පිලිපීනය සහ තායිලන්තය
15.11.2018
11
චීනය, හොංකොං
15.11.2018
11
ජපානය
ජපානය(2nd Shipment)
12.11.2018
23.11.2018
12
එක්සත් රාජධානිය
23.11.2018
13
මාලදිවයින
19.11.2018
14
ඇතන්ස්
23.11.2018