මීළඟ මුහුදු තැපෑල වසන දිනයන්

මාර්තු- 2019

S/N
ගමනාන්ත රට
වසන දිනය
1
දකුණු අප්‍රිකාව සහ අනෙකුත් අප්‍රිකානු රටවල්
19.03.2019
2
ඕස්ට්‍රෙිලියාව
ඕස්ට්‍රෙිලියාව(2nd Shipment)
08.03.2019
26.03.2019
3
කැනඩාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
07.03.2019
4
ප්‍රංශය
18.03.2019
5
ජර්මනිය
18.03.2019
6
නෙදර්ලන්තය
18.03.2019
7
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය හා භූතානය
07.03.2019
8
ඩුබායි
15.03.2019
9
මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, පිලිපීනය සහ තායිලන්තය
19.03.2019
11
හොංකොං, නවසීලන්තය
15.03.2019
11
ජපානය
ජපානය(2nd Shipment)
08.03.2019
26.03.2019
12
එක්සත් රාජධානිය
15.03.2019
13
මාලදිවයින
26.03.2019
14
ඇතන්ස්
19.03.2019