මීළඟ මුහුදු තැපෑල වසන දිනයන්

ඔක්තෝබර්- 2017

S/N
ගමනාන්ත රට
වසන දිනය
1
දකුණු අප්‍රිකාව සහ අනෙකුත් අප්‍රිකානු රටවල්
07.11.2017
2
ඕස්ට්‍රෙිලියාව
ඕස්ට්‍රෙිලියාව(2nd Shipment)
07.11.2017
27.11.2017
3
කැනඩාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
09.11.2017
4
ප්‍රංශය
20.11.2017
5
ජර්මනිය
20.11.2017
6
නෙදර්ලන්තය
20.11.2017
7
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය හා භූතානය
14.11.2017
8
ඩුබායි
09.11.2017
9
මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, නවසීලන්තය, පිලිපීනය සහ තායිලන්තය
14.11.2017
10
චීනය, හොංකොං
14.11.2017
11
ජපානය
ජපානය(2nd Shipment)
07.11.2017
27.11.2017
12
එක්සත් රාජධානිය
09.11.2017
13
මාලදිවයින
14.11.2017
14
ඇතන්ස්
27.11.2017