පහසුකම් සහ සේවා

මුහුදු බඩ පළාත් වල පිහිටවූ තැපැල් කාර්යා පහක් සමගින් 1798 තරම් ඈත අතීතයේ දී ලන්දේසීන් විසින් ශ්‍රි ලංකා තැපෑල ස්ථාපිත කරන ලදී. අද එය සේවකයන් 19000 කට වඩා සේවය කරන අති විශාල සංවිධානයක් බවට වර්ධනය වී ඇත. ශ්‍රි ලංකා තැපෑල මිලියන 20 ක් තරම්වූ ජනගහනයක් සහිත ශ්රී ලාංකික වැසියන් ප්‍රමානයකට තම සේවාව සපයනු ලබයි. තැපෑල බිහිවූ දා සිට එය කුමන නමකින් හැඳින්වුවද තම සේවාව කැපවීමෙන් ඉටු කරනු ලබයි.

2004 වසරේදී මේ රටේ ජනගහනයෙන් සෑම පුරවැසියන් 2400 දෙනෙකුට එක් තැපැල් කාර්යාලයක් බැගින් තිබිණ. මෙය වෙනත් ආකාරයකින් ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් සෑම කි.මි. 14 ක වර්ග ප්‍රමාණයකටම එක් තැපැල් කාර්යාලයක් බැගින් පිහිටා තිබුණි. අද වන විට අපගේ කාර්යාල වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් කාර්යක්ෂම සේවාවක් ගණුදෙනුකරු වෙත සැපයීමට උපකරණ වලින් සන්නද්ධ වී තිබේ.

අප සතු තැපැල් කාර්යාල 4,712 කින් විවිධ සේවාවන් සපයනු ලබයි. අප සපයනු ලබන සේවාවන් වල සාරාංශයක් පහතින් දක්වා ඇති අතර ඒවා පිළිබඳ තවත් විස්තර අපගේ වෙබ් අඩවියේ ඇත.

සන්නිවේදනය ( තැපැල් සහ විදුලි සංදේශ)

 • ලිපි තැපෑල
 • ලියා පදිංචි ලිපි
 • පාර්සල් තැපෑල
 • රක්ෂණ තැපෑල
 • ඊ.එම්.එස්. (ජාත්‍යන්තර අධිවේගී තැපෑල)
 • ස්පීඩ් පෝස්ට් (මෙරට අධිවේගී තැපෑල)
 • ටෙලිමේල් පණිවුඩ
 • පෝස්ට් ෆැක්ස් සේවය
 • විද්‍යුත් තැපැල් ( භාෂා තුනෙන්ම)
 • අන්තර්ජාල පහසුකම්

මුද්දර පිළිබඳ

 • තැපැල් මුද්දර සහ ලිපි ද්‍රව්‍ය
 • සමරු මුද්දර සහ නිත්‍ය කාණ්ඩයේ මුද්දර
 • මුල්දින කවර සහ විශේෂ කවර
 • සිහිවටන පත්‍රිකා
 • මුද්දර ගැසූ ලිපි ද්‍රව්‍ය
 • මුද්දර ඇල්බම
 • සුභ පැතුම් පත්
 • වාර්ෂික නිකුතු
 • ත්‍යාග නිකුතු
 • ජාත්‍යන්තර පිළිතුරු කූපන් පත්

මූල්‍යමය

 • මුදල් ඇණවුම් සේවාවන් (සාමාන්‍ය, විදුලි පණිවුඩ)
 • ෆැක්ස් මුදල් ඇණවුම්
 • ඉලෙක්ට්‍රොනික් මුදල් ඇණවුම්

බැංකු සේවාවන්

 • ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකු කටයුතු ( ඉතිරි කිරීම් සහ ස්ථාවර තැන්පත්)