මීළඟ මුහුදු තැපෑල වසන දිනයන්

ජූලි- 2018

S/N
ගමනාන්ත රට
වසන දිනය
1
දකුණු අප්‍රිකාව සහ අනෙකුත් අප්‍රිකානු රටවල්
17.07.2018
2
ඕස්ට්‍රෙිලියාව
ඕස්ට්‍රෙිලියාව(2nd Shipment)
10.07.2018
24.07.2018
3
කැනඩාව සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය
12.07.2018
4
ප්‍රංශය
17.07.2018
5
ජර්මනිය
19.07.2018
6
නෙදර්ලන්තය
19.07.2018
7
ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පාකිස්තානය, නේපාලය හා භූතානය
10.07.2018
8
ඩුබායි
12.07.2018
9
මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, නවසීලන්තය, පිලිපීනය සහ තායිලන්තය
17.07.2018
10
චීනය, හොංකොං
17.07.2018
11
ජපානය
ජපානය(2nd Shipment)
10.07.2018
24.07.2018
12
එක්සත් රාජධානිය
19.07.2018
13
මාලදිවයින
19.07.2018
14
ඇතන්ස්
24.07.2018