உலக அஞ்சல் தினம்

உலக அஞ்சல் தினம்Airmail Register/letter mail and Parcel services to Canada & USA have been recommenced. EMS Service is Still not available to Canada & the USA.

DPMG Operations -Updated on 18-05-2021
 

Information to ship your cross border e-commerce goods through Asia Pacific postal Network

 


பொது மக்களுக்கும் தபாலுறைகளைத் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் இலங்கை அஞ்சல் திணைக்களம் விடுக்கும் அறிவித்தல்-Click Here


எமது சேவைகள்

உள்நாட்டு அஞ்சல் வெளிநாட்டு அஞ்சல் பணப்பரிமாற்றம
உள்நாட்டு அஞ்சல் சர்வதேச அஞ்சல் சங்கம் காசுக்கட்டளை… சர்வதேச அஞ்சல் சங்கம ஐக்கிய நாடுகள் சபையின்… காசுக்கட்டளை எந்தவொரு பணமும் அஞ்சல் அலுவலகத்தில்…
வெளிநாட்டு அதிவேக அஞ்சல் லொஜி அஞ்சல் அதிவேக அஞ்சல் கூரியர் சேவை
கடிதம் மற்றும் வியாபார பொருட்கள் அஞ்சலில்… இந்த சேவை வலயமைப்புக்கு உட்பட்ட சேவை என்பதுடன் …
கட்டணப்பட்டியல் செலுத்தல் EPF/ETF கொடுப்பனவு பரீட்சைக் கட்டணம் செலுத்துதல்
ஒய்வுூதியம்/சமூக நலன்புரி நிதி செலுத்துதல் வங்கிச் சேவை இ டெலிமெயில் சேவைகள்
Philatelic Products Postal Insurance Vehicle Traffic Fine